AÇIK VE KAPALI TEKNiK

Sıkça karşılaştığım bir soru var. “Ameliyatlarınızı açık teknikle mi yapıyorsunuz,

kapalı teknikle mi?” Genellikle burun ucunda sorun fazla ise açık teknik, burun

ucu fazla sorunlu değil ise kapalı teknik kullanıyorum. Burnu açtığımızda

anatomiyi yeniden kurgulayabilmek için daha fazla kıkırdağa ihtiyaç duyuyoruz.

Bu gibi durumlarda burun orta bölme kıkırdağını yani septumu kaynak olarak

kullanıyoruz. Hastaya daha önce herhangi bir burun müdahalesi yapılmışsa

ihtiyacımız olan kıkırdağı kaburga, kulak vb. bölgelerden almak durumunda

kalıyoruz. Ki bu gibi vakalarda hastayı ameliyat öncesinde bilgilendirip hastanın

onayını almak zorundayız.

Bugün ameliyatını gerçekleştirdiğim hastamla muayene esnasında görüşürken

burun ucunda fazla değişiklik yapmamaya ve ameliyatta kapalı tekniği

kullanmaya karar vermiştim. Hasta ameliyat öncesinde verdiği bilgilerde daha

önce herhangi bir burun ameliyatı olmadığını belirtmişti. Ameliyata başladıktan

kısa bir süre sonra hastanın daha önce ameliyat geçirmiş olduğunu anladım.

Çünkü burnun orta bölgesinde kıkırdak kalmamıştı. Eğer ameliyatı açık teknikle

yapıyor olsaydım kıkırdak kullanmak zorunda kalacağım için kaburgadan

kıkırdak alacaktım. Ameliyat esnasında hastanın iznini almam mümkün

olmayacağı için hasta uyandığında farklı bir sorunla karşılaşabilirdim. Kapalı

yöntemi seçtiğim için sorunsuz bir şekilde ameliyatı tamamlamış oldum.

Hasta uyandığında tekrar daha önce bir burun ameliyatı geçirip geçirmediğini

sordum. Çünkü hastanın daha önce ameliyat geçirmiş olması dışında bir ihtimal

daha vardı. Eğer kişi kokain kullanıcısı ise burun kıkırdağı bu sebeple erimiş

olabilirdi. Hastam bir buçuk yıl önce bir deviasyon ameliyatı olduğunu söyledi.

Bunun önemli olmadığını düşündüğünü için ameliyat öncesinde belirtmediğini

ifade etti. Diyebilirsiniz ki “Muayene esnasında bunu fark etmediniz mi?”

Maalesef muayenede her zaman bunu fark etmek mümkün değil. Şu soruyu

tekrar cevaplayalım. “Ameliyatlarınızı açık teknikle mi yapıyorsunuz, kapalı

teknikle mi?” Bu kararı alırken burnun anatomik yapısının etkili olmasının

yanında mesleki deneyimler ve şans faktörü de devreye giriyor. Siz siz olun

ameliyat öncesinde bilgi verirken dikkatli ve eksiksiz bilgi vermeyi unutmayın.