AÇIK VE KAPALI TEKNiK

Sıkça karşılaştığım bir soru var. “Ameliyatlarınızı açık teknikle mi yapıyorsunuz,

kapalı teknikle mi?” Genellikle burun ucunda sorun fazla ise açık teknik, burun

ucu fazla sorunlu değil ise kapalı teknik kullanıyorum. Burnu açtığımızda

anatomiyi yeniden kurgulayabilmek için daha fazla kıkırdağa ihtiyaç duyuyoruz.

Bu gibi durumlarda burun orta bölme kıkırdağını yani septumu kaynak olarak

kullanıyoruz. Hastaya daha önce herhangi bir burun müdahalesi yapılmışsa

ihtiyacımız olan kıkırdağı kaburga, kulak vb. bölgelerden almak durumunda

kalıyoruz. Ki bu gibi vakalarda hastayı ameliyat öncesinde bilgilendirip hastanın

onayını almak zorundayız.

Bugün ameliyatını gerçekleştirdiğim hastamla muayene esnasında görüşürken

burun ucunda fazla değişiklik yapmamaya ve ameliyatta kapalı tekniği

kullanmaya karar vermiştim. Hasta ameliyat öncesinde verdiği bilgilerde daha

önce herhangi bir burun ameliyatı olmadığını belirtmişti. Ameliyata başladıktan

kısa bir süre sonra hastanın daha önce ameliyat geçirmiş olduğunu anladım.

Çünkü burnun orta bölgesinde kıkırdak kalmamıştı. Eğer ameliyatı açık teknikle

yapıyor olsaydım kıkırdak kullanmak zorunda kalacağım için kaburgadan

kıkırdak alacaktım. Ameliyat esnasında hastanın iznini almam mümkün

olmayacağı için hasta uyandığında farklı bir sorunla karşılaşabilirdim. Kapalı

yöntemi seçtiğim için sorunsuz bir şekilde ameliyatı tamamlamış oldum.

Hasta uyandığında tekrar daha önce bir burun ameliyatı geçirip geçirmediğini

sordum. Çünkü hastanın daha önce ameliyat geçirmiş olması dışında bir ihtimal

daha vardı. Eğer kişi kokain kullanıcısı ise burun kıkırdağı bu sebeple erimiş

olabilirdi. Hastam bir buçuk yıl önce bir deviasyon ameliyatı olduğunu söyledi.

Bunun önemli olmadığını düşündüğünü için ameliyat öncesinde belirtmediğini

ifade etti. Diyebilirsiniz ki “Muayene esnasında bunu fark etmediniz mi?”

Maalesef muayenede her zaman bunu fark etmek mümkün değil. Şu soruyu

tekrar cevaplayalım. “Ameliyatlarınızı açık teknikle mi yapıyorsunuz, kapalı

teknikle mi?” Bu kararı alırken burnun anatomik yapısının etkili olmasının

yanında mesleki deneyimler ve şans faktörü de devreye giriyor. Siz siz olun

ameliyat öncesinde bilgi verirken dikkatli ve eksiksiz bilgi vermeyi unutmayın.


OPEN AND CLOSED TECHNIQUES

There is a question that I often encounter. “Do you usually operate with open or closed technique?” I usually use the open technique if the problem is too much at the tip of the nose, and a closed technique if the nose is not much problematic. When we open the nose, we need more cartilage to reconstruct the anatomy.

In such cases, we use the nasal mid-segment cartilage, in other words, the septum as a source. If the patient had previously undergone any nasal intervention, we would have to get the cartilage we need from the ribs or ears. And in such cases, we must inform the patient before surgery and have to get the patient's approval.

During the examination of the patient whom I operated today, I decided not to make much change at the tip of the nose and use the closed technique at the surgery. The patient stated before the operation that they had not had any nose surgeries. Shortly after I started the surgery, I realized that the patient had undergone a previous operation. Because there was no cartilage left in the middle area of the nose. If I had done the surgery with the open technique, I would have to use the cartilage, which I would have had to remove from the ribs. Since I could not get the patient's permission during the operation, I could have faced a different problem when the patient woke up. As I, thankfully, preferred the closed method, I completed the procedure without any complications. After waking up I asked the patient again if they had had a nose surgery before. Because there was another possibility aside from the patient having had a surgery before. If the person was a cocaine user, the nasal cartilage might have dissolved for this reason. The patient said they were a surgery because of a deviation a year and a half ago. They said that they did not mention it before the surgery because they thought it was not that important. You may say, "have you not noticed this during the examination?" Unfortunately, it is not always possible to notice such situation during the examination. Let me re-answer this question. "Do you operate with the open technique or the closed technique?" In addition to the anatomical structure of the nose, professional experience and some luck factor are involved in this decision. Do not forget to give information carefully and precisely before surgery.

NAMIK ERGİN